Projekt i budowa S19
Białystok Księżyno - Białystok Południe - Ploski

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
(dotyczy dwóch odcinków)
693 596 714,33 zł
/ NAZWY KONTRAKTÓW

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka”

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła
Białystok Południe (bez węzła) - Ploski”

Cel i lokalizacja inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S19 oraz drogi krajowej nr 65 jest inwestycją o znaczeniu krajowym, realizowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. Stanowią początkowe odcinki międzynarodowej drogi Via Carpatiia.
Konieczność budowy wynika z potrzeby wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej S19 oraz drogi krajowej nr 65.
Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając ich przepustowość ze szkodą dla środowiska i mieszkańców.
Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej S19 oraz drogi krajowej nr 65.
Dla kierowców przejazd przez nowo wybudowaną drogę ekspresową S19 oraz drogę krajową nr 65 będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Przedmiotowy odcinek S19 zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego.Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą odcinka od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka, konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones, odbyło się 9 grudnia 2020 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę: 370 847 360,68 zł netto.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą odcinka Białystok Południe (bez węzła) - Ploski, firmą Mota-Engil Central Europe S.A., odbyło się 27 listopada 2020 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę: 322 749 353,65 zł netto.

Termin realizacji robót

Zakończenie robót przewidywane jest dla:
- Odcinka od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka na dzień 09.06.2024 r.
- Odcinka odcinka Białystok Południe (bez węzła) - Ploski nad Narwią na dzień 27.05.2024 r.