Aktualności


Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka

15/12/2022 - Posiedzenie Rady Budowy/Spotkania inwentaryzacyjnego – wideokonferencja

W dniu 15.12.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 23 oraz Spotkanie inwentaryzacyjne, prowadzone przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narad poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

15/12/2022 - GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

W dniu 8 lutego 2022 r. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1567/21 uchylona została wydana dnia 4 czerwca 2021 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej zwanym „GDOŚ") decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.226.2019.EW/KB/JSz.9 oraz poprzedzająca ją decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ.420.65.2018.DK. W dniu 21 kwietnia 2022 r.

Dnia 8 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem sygn. akt III OSK 1601/22 oddalił skargę kasacyjną z dnia 30 marca 2022 r. złożoną przez Skarb Państwa – GDDKiA.

Z uwagi na powyższe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku w dniu 07.12.2022 r. odstąpiła od zawartej w 2020 r. umowy z konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones na projekt i budowę drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka.

Żadna ze stron podpisujących umowy w systemie Projektuj i buduj nie miała wpływu na wydarzenia związane z uchyleniem w lutym bieżącego roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznej decyzji GDOŚ z 4 czerwca 2021 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 14 sierpnia 2019 r.

GDDKiA złożyła skargę kasacyjną na wyrok WSA, ale Naczelny Sąd Administracyjny 8 listopada tego roku skargę oddalił. GDDKiA wykonała wszystkie przewidziane prawem czynności umożliwiające utrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej.

GDDKiA przystąpiła do prac inwentaryzacyjnych określających stopień wykonania umów przez każdego z wykonawców. Jednocześnie zostały podjęte działania zmierzające do ponownego uzyskania decyzji środowiskowej, wypełniając zalecenia wskazane w wyroku i uzasadnieniu NSA. W I kw. przyszłego roku zostaną złożone do RDOŚ w Białymstoku wymagane dokumenty.

Dalsze działania dotyczące realizacji tego odcinka będą zależne od terminu uzyskania wykonalnej decyzji środowiskowej.

17/11/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.11.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 22, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

20/10/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 20.10.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 21, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

15/09/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 15.09.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 20, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

18/08/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 18.08.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 19, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

21/07/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 21.07.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 18, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

23/06/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 23.06.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 17, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

19/05/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 19.05.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 16, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

21/04/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 21.04.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 15, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19. Rada odbyła się w formie telekonferencji.

17/03/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.03.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 14, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19. Rada odbyła się w formie telekonferencji.

17/02/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.02.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 13, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

20/01/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 20.01.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 12, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.