Aktualności


Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka

17/11/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.11.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 22, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

20/10/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 20.10.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 21, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

15/09/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 15.09.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 20, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

18/08/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 18.08.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 19, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

21/07/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 21.07.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 18, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

23/06/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 23.06.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 17, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

19/05/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 19.05.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 16, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

21/04/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 21.04.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 15, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19. Rada odbyła się w formie telekonferencji.

17/03/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.03.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 14, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19. Rada odbyła się w formie telekonferencji.

17/02/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.02.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 13, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

20/01/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 20.01.2022 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 12, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.