15/12/2022 - Posiedzenie Rady Budowy/Spotkania inwentaryzacyjnego – wideokonferencja

W dniu 15.12.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 23 oraz Spotkanie inwentaryzacyjne, prowadzone przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narad poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

15/12/2022 - GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Mota-Engil Central Europe S.A.

W dniu 8 lutego 2022 r. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1567/21 uchylona została wydana dnia 4 czerwca 2021 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej zwanym „GDOŚ") decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.226.2019.EW/KB/JSz.9 oraz poprzedzająca ją decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ.420.65.2018.DK. W dniu 21 kwietnia 2022 r.

Dnia 8 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem sygn. akt III OSK 1601/22 oddalił skargę kasacyjną z dnia 30 marca 2022 r. złożoną przez Skarb Państwa – GDDKiA.

Z uwagi na powyższe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku w dniu 07.12.2022 r. odstąpiła od zawartej w 2020 r. umowy z Mota-Engil Central Europe S.A. na projekt i budowę drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) - Ploski.

Żadna ze stron podpisujących umowy w systemie Projektuj i buduj nie miała wpływu na wydarzenia związane z uchyleniem w lutym bieżącego roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznej decyzji GDOŚ z 4 czerwca 2021 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 14 sierpnia 2019 r.

GDDKiA złożyła skargę kasacyjną na wyrok WSA, ale Naczelny Sąd Administracyjny 8 listopada tego roku skargę oddalił. GDDKiA wykonała wszystkie przewidziane prawem czynności umożliwiające utrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej.

GDDKiA przystąpiła do prac inwentaryzacyjnych określających stopień wykonania umów przez każdego z wykonawców. Jednocześnie zostały podjęte działania zmierzające do ponownego uzyskania decyzji środowiskowej, wypełniając zalecenia wskazane w wyroku i uzasadnieniu NSA. W I kw. przyszłego roku zostaną złożone do RDOŚ w Białymstoku wymagane dokumenty.

Dalsze działania dotyczące realizacji tego odcinka będą zależne od terminu uzyskania wykonalnej decyzji środowiskowej.

17/11/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.11.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 22, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

20/10/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 20.10.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 21, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

15/09/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 15.09.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 20, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

18/08/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 18.08.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 19, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

21/07/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 21.07.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 18, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

23/06/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 23.06.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 17, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

19/05/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 19.05.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 16, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z wprowadzonym z dniem 16.05.2022 stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

21/04/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 21.04.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 15, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19. Rada odbyła się w formie telekonferencji.

17/03/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.03.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 14, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19. Rada odbyła się w formie telekonferencji.

17/02/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 17.02.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 13, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.

20/01/2022 - Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 20.01.2022 r. o godz. 11:00 odbyła się Rada Budowy nr 12, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.