Zamawiający


Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  www.gddkia.gov.pl


Reprezentowany przez

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok

telefon: 48 85 664 58 50
faks: 85 651 37 83
e-mail: sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl
strona internetowa: www.gddkia.gov.pl/pl/100/gddkia-bialystok

Kierownik Projektu: Piotr Topczewski

Nadzór – Konsultant


DTŚ S.A.
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice
tel: 32 250 27 15
strona internetowa:  www.dts-sa.pl

Inżynier Kontraktu: Sławomir Bieroza

Inżynier Rezydent:
Odcinek Księżyno (bez węzła) - Białystok Południe (z węzłem) – Adam Stepaniuk
Odcinek Białystok Południe (bez węzła) - Ploski – Piotr Dzierżanowski

Biuro Nadzoru:
Łubniki 64,
16-060 Zabłudów
tel: 601 878 814

Wykonawca

Odcinek Księżyno (bez węzła) - Białystok Południe (z węzłem)

Lider Konsorcjum:

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Postępu 18A,
02-676 Warszawa
tel: +48 22 570 44 50
strona internetowa:  www.aldesa.pl

Partner Konsorcjum:

Aldesa Construcciones
Postępu 18A,
02-676 Warszawa
tel: +48 22 570 44 50
strona internetowa:  www.aldesa.pl

Dyrektor Kontraktu: Victor Cotelo

Wykonawca

Odcinek Białystok Południe (bez węzła) - Ploski

 

Mota-Engil Central Europe S.A.
ul. Opolska 110
31-323 Kraków
tel: 12 664 80 00
strona internetowa:  www.mota-engil-ce.eu

Dyrektor Kontraktu: Jakub Kosiński

Help Desk

Przejdź do Help Desku strony