Podwykonawcy

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 IVIA Spółka Akcyjna Al. Roździeńskiego 91,
40-203 Katowice
Zaprojektowanie rozwiązań projektowych dotyczących Inwestycji.
2 UNI-GEO POŁUDNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Józefa Kustronia 72C,
30-433 Kraków
Kompleksowe świadczenia branży geologicznej w ramach Kontraktu wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami wymaganymi przez przepisy prawa, na mocy aktów organów administracji publicznej oraz zgodnie z Kontraktem.
3 G79 geodezja Marcin Leśniak ul. Boruty - Spiechowicza 47,
43-300 Bielsko-Biała
Wykonanie kompletnej, zaktualizowanej mapy do celów projektowych wraz z NMT dla obszaru wskazanego przez zamawiającego, w ramach kontraktu wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami wymaganymi przez przepisy prawa oraz zgodnie z kontraktem w zakresie opracowań geodezyjnych.
4 Skóra Dariusz DS.-COMM ul. Zofii Kossak 35,
43-436 Górki Wielkie
Wstępny projekt budowlany branży teletechnicznej, projekt budowlany branży teletechnicznej, projekt wykonawczy branży teletechnicznej, dokumentację podwykonawczą branży teletechnicznej.
5 Studnicki Marcin Invest - Partner ul. Kasprzaka 65/64,
41-303 Dąbrowa Górnicza
Prace projektowe docelowej organizacji ruchu.
6 Biuro projektowe HVL
- Project Sławomir Śląski
ul. Osiedle Dziekana 6B/15,
41-253 Czeladź
Opracowania dokumentacji projektowej (branża elektroenergetyczna).