Podwykonawcy

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Jaśminowy Stok 12A,
80-177 Gdańsk
Zaprojektowanie rozwiązań dotyczących Inwestycji.
2 Biuro Projektowo – Consultingowe HydroEco s.c. 80-287 Gdańsk
siedziba: ul. Zabłockiego 2A/32,
biuro: ul. Alfreda Nobla 13
Opracowanie dokumentacji projektowych w branży melioracyjnej oraz operatów wodnoprawnych.
3 Energetyka Automatyka
Serwis Sp. z o.o.
Sierpniowa 15,
80-178 Gdańsk
Wykonanie opracowań projektowych dla branży elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz kolejowej.
4 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA ul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Opracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej w okresie wrzesień-październik 2021.
5 G79 Geodezja Marcin Leśniak ul. Garibaldiego 12,
43-300 Bielsko-Biała
Wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie projektów podziału działek dla Zamówienia, opis stanu nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną oraz inwentaryzacja zieleni.
6 Barg Centrum Sp. z o. o. ul. Kazimierza Kamińskiego 28,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi laboratoryjnej Inwestycji w ramach Kontraktu.