Podwykonawcy

Odcinek węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Ploski


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Biuro Projektowo-Badawcze
Dróg i Mostów „Transprojekt” - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Koniczynowa 11,
03-612 Warszawa
Zaprojektowanie rozwiązań projektowych dotyczących Inwestycji.
2 GEOSTAR K. Miziołek, D. Sadowska, A. Sęk-Miziołek s.c. ul. Księcia Mieszka Pierwszego 27, 25-624 Kielce Wykonanie wszelkich czynności oraz opracowania wszelkiej dokumentacji w zakresie dokumentacji geodezyjnej.
3 SILVA-EXPERT Rafał Miklas Krzyżówki 40B, 62-840 Koźminek Wykonanie wszelkich czynności oraz opracowania wszelkiej dokumentacji w zakresie:
- inwentaryzacji przyrodniczej, stanowiącej załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko, - części przyrodniczej raportu o oddziaływaniu na środowisko.
4 Zakład Usług Geologicznych
GEOTECH sp. z o.o.
ul. Budziwojska 79,
35-317 Rzeszów
Wykonanie Projektu Badań Geologicznych, Opinii geotechnicznej i programu badań geotechnicznych.
5 Zakład Usług Geologicznych
GEOTECH sp. z o.o.
ul. Budziwojska 79,
35-317 Rzeszów
Wykonanie wszelkich czynności oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji w zakresie geologii i geotechniki.
6 Olbrych – Malik s.c. ul. gen. Witolda Urbanowicza 10A, 31-802 Kraków Wykonanie obliczeń hydrologicznych w zakresie obliczeń światła obiektów.
7 GEODIMEX S.A. ul. Klonowa 12,
32-048 Jerzmanowice k. Krakowa
Geodezja
8 Enprom Sp. z o.o. ul. Taneczna 18c,
02-829 Warszawa
Wykonanie wszelkich czynności oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji w zakresie przebudowy linii wysokich napięć WN11kV (3linie), w szczególności wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (S1W1ORB) oraz geodezji ( w zakresie wykonania profilu podłużnego linii WN)
9 Biuro Projektowo-Badawcze
Dróg i Mostów „Transprojekt” - Warszawa Sp. z o.o.
ul. Koniczynowa 11,
03-612 Warszawa
Wykonanie całorocznego monitoringu migracji fauny doliną rzeki Narwi