Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 86%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,56%


Zaawansowanie finansowe

2,89% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 10 723 715,69 zł netto

Postęp prac

Listopad 2021 - ⇅

Tydzień - 22.11.2021 – 28.11.2021

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 50,
 • rozesłanie materiałów do uzgodnień z Zarządcami dróg, opinii ZRID , opini PSOR,
 • złożenie zaktualizowanej treści operatu wodnoprawnego do RZGW w Białymstoku,
 • przekazanie do weryfikacji IK: PAB Tom 3 w zakresie obiektów : WD-41,PZGd-42,WD-24a,PZGd-7, PZGd-16, PZDsz-24,PAB Tom 11 Zieleń, PAB Tom 12 Rozbiórki, Projektów podziału nieruchomości w zakresie obrębów: Hermanówka, Nowosady, Kudrycze, Henrykowo, Sobolewo, Aneksu do analizy kosztów budowy i 20 letniego utrzymania systemu odwodnienia,
 • opracowanie Projektu Architektoniczno - Budowlanego z uwzględnieniem zapisów zmienionej DŚU ( analiza uwag Weryfikatora, korekty opracowań),
 • opracowywanie Projektu Zagospodarowania terenu – koordynacja międzybranżowa,
 • opracowywanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 • przesłanie materiałów do uzgodnień z gestorami sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej WN,
 • przygotowanie materiałów do Narady Koordynacyjnej,
 • aktualizacja wniosków o odstępstwo (drogowe – odległości między skrzyżowaniami),
 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości,
 • Rada Budowy nr 10.Tydzień - 15.11.2021 – 21.11.2021

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 49,
 • rozesłanie materiałów do uzgodnień z Zarządcami dróg, opinii ZRID , opini PSOR,
 • złożenie zaktualizowanej treści operatu wodnoprawnego do RZGW w Białymstoku,
 • przekazanie do weryfikacji IK: PAB Tom 3 w zakresie obiektów: WD-34,WD-44,WD-46,PAB Tom 10 Przebudowa cieków, rowów i urządzeń melioracyjnych, PSOR,PAB Tom 6.2 Budowa zasilania obiektów, PZT Tom 1 (w tym do uzgodnienia prowadzenie linii rozgraniczających z Zamawiającym), warunków przyłączeniowych wraz z opinią Projektanta,
 • opracowanie Projektu Architektoniczno - Budowlanego z uwzględnieniem zapisów zmienionej DŚU (analiza uwag Weryfikatora, korekty opracowań),
 • opracowywanie Projektu Zagospodarowania terenu – koordynacja międzybranżowa,
 • opracowywanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 • przekazanie PAB przebudów kolizji nN i SN do uzgodnień z gestorami,
 • przygotowanie materiałów do uzgodnień z Zarządcami dróg, gestorami sieci,
 • aktualizacja wniosków o odstępstwo (drogowe),
 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości.Tydzień - 08.11.2021 – 14.11.2021

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 48,
 • przekazanie do weryfikacji IK: PAB Tom 3 w zakresie obiektów : PZDdz-47, PZDsz-50, WD-6, WD-48a, PZDdz-49, PZDdz-4 i przepustów do celów ekologicznych,
 • złożenie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz par.4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzenia i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • uzupełnienie materiałów do audytu BRD,
 • opracowanie Projektu Architektoniczno - Budowlanego z uwzględnieniem zapisów zmienionej DŚU,
 • opracowywanie Projektu Zagospodarowania terenu – koordynacja międzybranżowa,
 • opracowywanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 • przygotowanie materiałów do uzgodnienia styku,
 • przygotowanie materiałów do uzgodnień z Zarządcami dróg, gestorami sieci,
 • przygotowywanie materiałów do opinii ZRID,
 • aktualizacja wniosków o odstępstwa,
 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości.Tydzień - 01.11.2021 – 07.11.2021

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 47,
 • przekazanie raportu miesięcznego nr 11,
 • przekazanie do weryfikacji IK: PAB tom 4 i 5 , materiałów do Audytu BRD, raportu miesięcznego do zatwierdzenia PAB Tom 7,
 • opracowanie Projektu Architektoniczno - Budowlanego z uwzględnieniem zapisów zmienionej DŚU,
 • opracowywanie Projektu Zagospodarowania terenu – koordynacja międzybranżowa,
 • opracowywanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 • przygotowanie materiałów do uzgodnienia styku,
 • przygotowanie materiałów do uzgodnień z Zarządcami dróg, gestorami sieci,
 • przygotowywanie materiałów do opinii ZRID,
 • aktualizacja wniosków o odstępstwa,
 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości,
 • spotkanie robocze w sprawie przebudowy dorogi powiatowej nr 1475B.
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅