Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 5,31%


Zaawansowanie finansowe

7,49% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 27 779 152,91 zł netto

Postęp prac

Grudzień 2022 - ⇅

Tydzień – 28.11.2022 – 04.12.2022

  • przekazanie raportu tygodniowego nr 103,
  • przekazanie raportu miesięcznego nr 24,
  • przekazanie do weryfikacji IK PW tomu 3 Obiekty inżynierskie w zakresie obiektów WD-45, PZGd-16, PZDsz-24,
  • przekazanie do ponownej weryfikacji IK PW tomu 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV wraz z kartą odpowiedzi,
  • analiza uwag IK do PW w zakresie tomu 3 Obiekty inżynierskie, 4.1 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, tomu 4.2 Budowa zbiorników retencyjnych, tomu 4.3 Budowa zbiorników kompensacyjnych, tomu 9.1 Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych, tomu 9.2 Budowa kanału technologicznego, PSOR, przygotowywanie odpowiedzi,
  • analiza uwag KP do PW w zakresie tomu 6.2 Budowa zasilania obiektów, przygotowywanie odpowiedzi,
  • przygotowywanie materiałów do uzgodnień z gestorami,
  • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów.
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅