Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 5,25%


Zaawansowanie finansowe

6,36% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 23 580 231,19 zł netto

Postęp prac

Wrzesień 2022 - ⇅

Tydzień – 19.09.2022 - 25.09.2022

 • przekazanie raportu tygodniowego nr 93,
 • analiza uwag IK do PW w zakresie Tomu 2 Roboty drogowe, PSOR, przygotowywanie odpowiedzi,
 • analiza uwag KP do PW w zakresie Tomu 5 Branża sanitarna – sieci wod-kan-gaz, 10.1 Przebudowa cieków, rowów i urządzeń melioracyjnych, przygotowywanie odpowiedzi,
 • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów.Tydzień – 12.09.2022 - 18.09.2022

 • przekazanie raprzekazanie raportu tygodniowego nr 92,
 • rada budowy nr 21,
 • przekazanie do weryfikacji IK PW w zakresie tomów 6, 8 i 7,
 • analiza uwag IK do PW Tom 11, PSOR, przygotowywanie odpowiedzi,
 • analiza uwag KP do PW tom 5, przygotowywanie odpowiedzi,
 • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów.Tydzień – 05.09.2022 - 11.09.2022

 • przekazanie raportu tygodniowego nr 91,
 • przekazanie informacji o zmianach wprowadzonych w PW Tomów 2 i 5 w stosunku do PB,
 • analiza uwag IK do PW, przygotowywanie odpowiedzi,
 • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów.Tydzień – 29.08.2022 – 04.09.2022

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 90 i raportu miesięcznego za sierpień 2022,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji IK PW w zakresie: Tom 10 Branża melioracyjna, Tom 5.2 Przebudowa sieci gazowych, Tom 3 w zakresie obiektów: WD-34, PZDsz-36, WD-6, PZDd-10, PZDs-17, WD-18 wraz z kartami odpowiedzi na uwagi,
 • analiza uwag IK do PW Tom 3 Obiekty mostowe, Tom 11.2 Projekt zieleni, przygotowywanie odpowiedzi,
 • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów.

Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅