Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 34%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%


Zaawansowanie finansowe

1,55% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 5 751 977,61 zł netto

Postęp prac

Czerwiec 2021 - ⇅

Tydzień - 07.06.2021 - 13.06.2021

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Współpraca z Ośrodkiem ws. MDCP,
 • Inwentaryzacja przyrodnicza,
 • opracowywanie dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • złożenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej,
 • opracowanie przebiegu projektowanych linii podziałowych,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego branży mostowej,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego część drogowa,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego sieci wodociągowe,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego sieci gazowe,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego kanalizacja sanitarna,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego część elektroenergetyczna,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego sieci telekomunikacyjne,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego kanały technologiczne,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego branża kolejowa,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego zieleń,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego rozbiórki.Tydzień - 31.05.2021 - 06.06.2021

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Współpraca z Ośrodkiem ws. MDCP,
 • Inwentaryzacja przyrodnicza,
 • opracowanie analizy układu odwodnienia,
 • opracowanie przebiegu projektowanych linii podziałowych,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego branży mostowej,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego część drogowa,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego sieci wodociągowe,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego sieci gazowe,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego kanalizacja sanitarna,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego część elektroenergetyczna,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego sieci telekomunikacyjne,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego kanały technologiczne,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego branża kolejowa,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego zieleń,
 • opracowywanie Projektu Budowlanego rozbiórki.
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅