Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem)
oraz DK 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 5,25%


Zaawansowanie finansowe

6,36% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 23 580 231,19 zł netto

Postęp prac

Lipiec 2022 - ⇅

Tydzień – 25.07.2022 - 31.07.2022

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 85,
 • przekazanie do odbioru przez Zamawiającego Map z projektami podziału,
 • analiza uwag IK do PW Tom 2 Roboty drogowe, Tom 3 Obiekty mostowe, Tom 10 Branża melioracyjna i Tom 11 Zieleń, PSOR, przygotowywanie odpowiedzi,
 • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów.Tydzień – 18.07.2022 - 24.07.2022

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 84,
 • przekazanie do weryfikacji IK Mapy z proponowanym przebiegiem drogi wraz z zestawieniami,
 • przekazanie do odbioru przez Zamawiającego Materiałów do uzyskania decyzji, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi wg. SP.10.30.00,
 • analiza uwag IK do PW Tom 2 Roboty drogowe, Tom 3 Obiekty mostowe, Tom 10 Branża melioracyjna i Tom 11 Zieleń, PSOR, przygotowywanie odpowiedzi,
 • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów,
 • rada budowy nr 18.Tydzień – 11.07.2022 - 17.07.2022

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 83,
 • przekazanie PW Tom 3 w zakresie obiektu PZDs-17 do weryfikacji IK,
 • przygotowywanie do weryfikacji IK Mapy z proponowanym przebiegiem drogi wraz z zestawieniami,
 • przygotowywanie do odbioru przez Zamawiającego Materiałów do uzyskania decyzji, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi wg. SP.10.30.00,
 • analiza uwag IK do PW Tom 2 Roboty drogowe, Tom 3 Obiekty mostowe, Tom 10 Branża melioracyjna i Tom 11 Zieleń, PSOR, przygotowywanie odpowiedzi,
 • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów.Tydzień – 04.07.2022 - 10.07.2022

 • Przekazanie raportu tygodniowego nr 82,
 • przekazanie raportu miesięcznego nr 19,
 • spotkanie robocze w sprawie przebiegu ścieżek rowerowych w obrębie skrzyżowań,
 • przekazanie PW Tom 5 Przebudowy sieci wod-kan-gaz do weryfikacji IK,
 • przygotowywanie do weryfikacji IK Mapy z proponowanym przebiegiem drogi wraz z zestawieniami,
 • przygotowywanie do odbioru przez Zamawiającego Materiałów do uzyskania decyzji, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi wg. SP.10.30.00,
 • analiza uwag IK do PW Tom 2 Roboty drogowe, Tom 3 Obiekty mostowe, Tom 10 Branża melioracyjna i Tom 11 Zieleń, PSOR, przygotowywanie odpowiedzi,
 • opracowywanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów.

Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅