Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Ploski


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 42%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%


Zaawansowanie finansowe

1,67% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 5 386 614,43 zł netto

Postęp prac

Czerwiec 2021 - ⇅

Tydzień - 06.06.2021 - 13.05.2021

Zakres prac wykonanych:
Prowadzono prace projektowe w zakresie:

 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Analiza decyzji wydanej przez GDOŚ,
 • Prace przygotowawcze związane z dokumentacją podziałową,
 • Opracowywanie PDR,
 • Wprowadzenie uwag do PSOR,
 • Opracowanie DBPG.Tydzień - 31.05.2021 - 06.06.2021

Zakres prac wykonanych:
Prowadzono prace projektowe w zakresie:

 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Opracowywanie operatu wodno prawnego,
 • Przygotowanie materiałów do Audytu BRD,
 • Przygotowywanie materiałów do wystąpienia o odstępstwa i przekazanie,
 • Prace przygotowawcze związane z dokumentacją podziałową,
 • Prace polowe związane z DGI,
 • Opracowanie DBPG.
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅