Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Ploski


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 42%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%


Zaawansowanie finansowe

1,80% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 5 807 242,05 zł netto

Postęp prac

Lipiec 2021 - ⇅

Tydzień - 05.07.2021 - 11.07.2021

Zakres prac wykonanych:
Prowadzono prace projektowe w zakresie:

  • Opracowywanie projektu budowlanego,
  • Analiza decyzji wydanej przez GDOŚ,
  • Analiza możliwości podziału opracowania celem złożenia 2 wniosków ZRID,
  • Opracowywanie dokumentacji podziałowej,
  • Przesłanie do Inżyniera/Zamawiającego propozycji podziału na 2 wnioski ZRID do akceptacji.Tydzień - 28.06.2021 - 04.07.2021

Zakres prac wykonanych:
Prowadzono prace projektowe w zakresie:

  • Opracowywanie projektu budowlanego,
  • Analiza decyzji wydanej przez GDOŚ,
  • Analiza możliwości podziału opracowania celem złożenia 2 wniosków ZRID,
  • Opracowywanie dokumentacji podziałowej,
  • Uzgodnienia przekrojów komunikacyjnych.
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅