Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Ploski


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,19%


Zaawansowanie finansowe

7,85% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 25 322 315,63 zł netto

Postęp prac

Grudzień 2022 - ⇅

Tydzień – 28.11.2022 – 04.12.2022

  • Prowadzenie prac w zakresie niezbędnych i koniecznych czynności formalnych dotyczących przedłożonego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zakres A).
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅