Postęp robót

Odcinek węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Ploski


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,19%


Zaawansowanie finansowe

5,49% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 17 727 997,45 zł netto

Postęp prac

Lipiec 2022 - ⇅

Tydzień – 25.07.2022 – 31.07.2022

  • Kontynuacja monitoringu migracji fauny doliny rzeki Narwi w rejonie mostu znajdującego się w ciągu drogi krajowej nr 19.
  • Prowadzenie prac w zakresie niezbędnych i koniecznych czynności formalnych dotyczących przedłożonego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zakres A).Tydzień – 18.07.2022 – 24.07.2022

  • Kontynuacja monitoringu migracji fauny doliny rzeki Narwi w rejonie mostu znajdującego się w ciągu drogi krajowej nr 19.
  • Prowadzenie prac w zakresie niezbędnych i koniecznych czynności formalnych dotyczących przedłożonego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zakres A).Tydzień – 11.07.2022 – 17.07.2022

  • Kontynuacja monitoringu migracji fauny doliny rzeki Narwi w rejonie mostu znajdującego się w ciągu drogi krajowej nr 19.
  • Prowadzenie prac w zakresie niezbędnych i koniecznych czynności formalnych dotyczących przedłożonego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zakres A).Tydzień – 04.07.2022 – 10.07.2022

  • Kontynuacja monitoringu migracji fauny doliny rzeki Narwi w rejonie mostu znajdującego się w ciągu drogi krajowej nr 19.
  • Prowadzenie prac w zakresie niezbędnych i koniecznych czynności formalnych dotyczących przedłożonego wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zakres A).

Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅